AFBREKEN OF SLOPEN? COLMAN JOCHEM IS UW PROFESSIONAL!

Neem zeker contact op voor meer informatie als u aan een bouwproject begint!

AFBRAAKWERKEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER AFBRAAKWERKEN

Belangrijk is om vooraf de gevaren en mogelijkheden van een afbraak in te schatten. Waar ziet Colman Jochem (Dendermonde, Oost-Vlaanderen) vooral op toe? 

Controle op ondergrondse constructies en indien nodig schoringswerken bij de buren

Letten op grondvervuiling

Alle nutsleidingen laten afsluiten voor afbraak

Controle op het trottoir

Herstellen van te behouden constructies, dat wil zeggen dat alle inkepingen die in de muren zijn gemaakt tijdens de afbraakwerken, daarna weer worden gedicht.

Voor de verbouwings- of afbraakwerken zullen alle nodige voorzorgen genomen worden op gebied van stabiliteit van het te verbouwen gebouw en de eventuele aanpalende gebouwen, namelijk door stempeling van de vloeren, de raam- en deuropeningen. Tijdens de afbraakwerken worden de gedeelten die blootgesteld zijn aan de weersinvloeden op een doeltreffende wijze beschermd.

TOTALE SLOOP

Het sloopwerk omvat de volledige opruiming van alle bouwwerken, materialen en puin, met inbegrip van de funderingen. Het puin, de afbraakmaterialen, enz., worden niet ingegraven. De plaats waar bouwwerken werden gesloopt, wordt door ons op het voorziene niveau voor later gebruik teruggebracht. Wij voeren de afbraakmaterialen en het puin af naar een stortplaats buiten de werf. met op de bouwplaats uitgegraven grond of met aangevoerde grond.

totale sloop van gebouwen

SLOPEN VAN FUNDERINGSELEMENTEN

Deze werken omvatten de volledig sloop van alle niet-hergebruikte funderingszolen in gewapend en niet-gewapend beton of in elke soort baksteen of betonblok, met uitsluiting van de funderingen die in de grond achtergelaten mogen worden. Uiteraard pas wanneer die uitdrukkelijk aangeduid zijn op de plannen. Puin en afbraakmaterialen worden niet ingegraven. Uitgravingen worden met losse grond gevuld en de plaats waar de bouwwerken werden gesloopt wordt op het voorziene niveau gebracht. grond of met aangevoerde grond.

UITSLAAN VAN OPENINGEN VOOR DEUREN EN VENSTERS

We breken het metselwerk af binnen de nodige begrenzingen voor het vormen van de opening en ondersteunen met aangepaste middelen het bovenste gedeelte van de gecreëerde opening.

INKEPINGEN EN DOORBORINGEN IN GEWAPEND EN NIET-GEWAPEND BETON

Blootleggen en reinigen van de bewapeningen.

HERSTELLEN VAN BESCHADIGD BETON EN GEWAPEND BETON

We breken het beschadigd beton af van balken, kolommen, lateien of andere onderdelen, op de nodige diepte, volgens de aanduidingen van de leiding van de werken.

PROJECT: BRANDWEER DENDERMONDE

Brandweer Dendermonde
press to zoom
Brandweer Dendermonde
press to zoom
Brandweer Dendermonde
press to zoom
Brandweer Dendermonde
press to zoom
Brandweer Dendermonde
press to zoom
Brandweer Dendermonde
press to zoom
1/1

PROJECT: SLOPEN VAN EEN WONING

slopen van een woning
press to zoom
slopen van een woning
press to zoom
slopen van een woning
press to zoom
slopen van een woning
press to zoom
slopen van een woning
press to zoom
slopen van een woning
press to zoom
1/1

VOOR ALLE SLOOPWERK EN AFBRAAK OP MAAT, BEL OF MAIL
COLMAN JOCHEM!