Professionele oplossingen in graaf- en grondwerken, rioleringswerken en keerwanden of betuining

Op zoek naar een specialist in grondverzet? Neem dan vrijblijvend contact op met Colman Jochem.

Contacteer ons

grondwerken

Algemene grondwerken op maat

Colman Jochem in Dendermonde (Oost-Vlaanderen) biedt al vijftien jaar vakwerk in alle soorten grondwerken:

algemeen

 • Niveaus controleren aan de hand van de nulpas, bepaald door de architect

 • Verwijderen van afval, puin of beplanting (inclusief wortels) van het terrein

 • Nivelleren van het afgegraven terrein

 • Aanbrengen van teelaarde of bovenlaag aanvullen met zuivere teelaarde

 • Peil van de afgraving controleren

 • Funderingen tot op drukvaste bodem

 • Funderingen vrijmaken van losse grond

 • Nazien diepte en type fundering van de buren

 • Volgens opgegeven nieuw niveau maaiveld

 • De uitgravingen gebeuren machinaal of manueel tot op de gegeven diepten voor het maken van funderingen, rioleringen en verdere werken gelegen onder het maaiveld.

 • De aanvullingen binnen het gebouw worden uitgevoerd met aangedamd funderingszand of gestabiliseerd zand, afhankelijk van de ingenieur.

 • Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald in overleg met de technische dienst van stad of gemeente.

Kelders graven en plaatsen

 • Uitgravingen voor een kelder moeten volgens veiligheidsnormen i.v.m. afschoringen en evacuatie van grond uitgevoerd worden.

 • Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald in overleg met de technische dienst van stad of gemeente.

 • De aanvullingen buiten het gebouw worden uitgevoerd zoals besproken.

Rioleringen

 • Rioleringen worden geplaatst volgens goedgekeurde plannen. De diameter van de buizen is aangepast aan het debiet van de diverse afvalwaters.

 • De rioleringen, regenwaterafvoeren, inspectieputten en verluchtingsbuizen bestaan uit door Benor gekeurde kunststofelementen. Op aanvraag worden betonnen elementen geleverd volgens de mogelijkheden.

keerwanden

 • Plaatsen van keerwanden en keermuren

 • Plaatsen van L-wanden en T-wanden

 • Leggen van drainage

 • Aanvullen met gestabiliseerde grond

betuiningen

 • Zowel houten als betonnen betuining

 • Om de grachtberm proper te houden en verzakkingen tegen te gaan, kan die verstevigd worden met een betuining. Een betuining is een vlechtwerk van hardhouten latten, dat geplaatst wordt in de gracht en op zijn plaats wordt gehouden met palen. Achter het vlechtwerk wordt een geo-textiel geplaatst. Het vlechtwerk wordt aangevuld met grove keien. Boven het vlechtwerk wordt de kant van de gracht schuin naar boven aangelegd en indien gevraagd ingezaaid met graszaad.

uitgravingen

 • De uit de uitgravingen afkomstige graafspecie wordt vervoerd naar de plaatsen die door de leiding van de werken worden aangeduid binnen de uitgestrektheid van de werf. De aarde die op de bouwplaats niet kan worden hergebruikt of gestort, zal buiten het bouwterrein afgevoerd worden.

 • Gewone bouwputten voor gebouwen

 • Funderingssleuven

Aanvullen van grond

De grond wordt vooraf ontdaan van alles wat kan schaden zoals plantenwortels, boomstronken, hagen en puin in het algemeen. Daarna wordt alles losgewerkt om de aansluiting tussen de bestaande grond en aangebrachte aarde te verzekeren.

Wat ook de uitvoeringswijze is, wij gebruiken steeds alle nodige middelen om een volledige aansluiting te verzekeren en een gelijkvormige zetting van de aanvulaarde als resultaat te krijgen.

Grondaanvulling in aanraking met gebouwen of nieuwe constructie-elementen wordt pas gedaan nadat metsel- en betonwerken verhard zijn, na het plaatsen van de draineringsmiddelen en na goedkeuring door de leiding van de werken. We vullen aan met op de bouwplaats uitgegraven grond of met aangevoerde grond.

Wilt u een offerte voor grondwerken op maat? Neem dan meteen contact op met Colman Jochem!